Pages


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

welcome

Selasa, 27 November 2012

wawancara bahasa jawa

HASIL WAWANCARA

Siswa             : Assalammu’alaikum
Narasumber  : Waalaikumsalam
Siswa             : sugeng dalubu kulo badhe wawancara wonten tempat usaha panjenengan?
Narasumber  :  oh nggih mas napa seng saget kulo bantu
Siswa             : kinten­-kinten tempat usaha niki di bangun mulai tahun pinten ?
Narasumber  : tempat usaha niki di bangun tahun 1982
Siswa             : dospundi caranipun ndamel tahubu?
Narasumber              : caranipun dele di kum kinten-kinten setunggal jam sasapunipun di kom dele di resiki utawi dicuci lajengeng di pun selep utawi di giling,lajeng digodhok ngangge toyo panas ngantos umup,lajeng di pun saring di jantoni ngangge laru,lajeng di sok ten citakan utawi kotak kinten-kinten sedoso menit sampun dados tahu
Siswa             : tahu napamawon kang ibudi damel ?
Narasumber : tahu pong lan tahu putih
Siswa             : regi tahu ten mriki pinten bu kangge pedagang ?
Narasumber  : menawi pedagang mendet langsung 2500per plastik
Siswa             : tahu niku saget kiat pinten dinten ?
Narasumber  : saget setunggal minggunan
Siswa             : napa tujuan ibu mbangun usaha pembuatan tahu ?
Narasumber  : kangge nyekapi kebetahan keluarga
Siswa                         : pinten tenaga ingkang bantu ibu ten pabrik niki ?
Narasumber :  wonten 5 piyantun
Siswa                         : kinten-kinten batinipun setungal wulan pinten?
Narasumber : kirang langkung 3.000.000
Siswa                         : kinten-kinten nelasaken dele pinten sakben dinten nipun bu?
Narasumber : setunggal karong dele
Siswa                         : peralatan engkang dibetahaken menapa mawon bu?
Narasumber  : mesin giling, pencetak, pendidihan dele, bak penampung dele
Siswa             : matursuwun kulo saget di tampi lan ngangsu kaweruh caranipun ndamel tahu
Narasumber  : sami-sami
Siswa             : nggihpun, kulabadhepamitrumiyin
Narasumber  : nggih le, ngati-ati
Siswa             : nggihbu, Assalammu’alaikum
Narasumber  : Waalaikumsalam

0 komentar:

headline NEWS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kode Smiley Untuk Komentar


:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t  

sersever

semoga bermanfaat